top of page
bg-t.png

בוחרים את הפרפר של ישראל

התהליך כבר החל ... מתוך 12 מינים יבחר אחד, הפרפר של ישראל

בקרוב תפתח ההצבעה, הצביעו והשפיעו

lyc_shabrak_kurman.jpg

צבעי כחול כצבע הדגל

אני אמנם קטן אך מעורר מהומה רבה

אני משוטט לי בארץ ובכל העולם

בחרו בי אנחנו הרי זהים

bottom of page