top of page
bg2.png
logo2.png

המיזם התהווה ביוזמת אגודת חובבי הפרפרים, בחסות המשרד להגנת הסביבה בשיתוף עם קק"ל, רט"ג, החלה"ט, מוזיאון הטבע, ומשרד החינוך בדומה לבחירה של ציפור לאומית (דוכיפת), עץ לאומי (זית) ופרח לאומי (כלנית), החלטנו לכבוד שנת ה-75 למדינת ישראל לצאת במיזם לבחירת הפרפר של ישראל, במטרה לחזק את המודעות לשמירה על הטבע. בצאתכם לטבע ולשמורות התבוננו בפרפרים השתדלו לא להרתיעם והישארו על השבילים

logo2.png

בחירת הפרפר של ישראל בשנת ה - 75

התהליך כבר החל ... מתוך 12 מינים יבחר אחד, הפרפר של ישראל

הצביעו והשפיעו

samir_lav_ktomkanaf_nobg.png
lav_ktom_kanaf_m_close_yaron_nobg.png
rafi_pap_naee_nobg.png
pap_naee_close_shalev_nobg_edited_edited.png
moshe_nym_yaara_nobg-preview_edited.png
nym_yaara_open_raed_nobg.png
ozby_pap_shakuf_nobg.png
pap_shakuf_close_yaron_nobg.png
shalev_jerusalem_nobg.png
jeruslame_raed_close_nobg.png
eldad_nym_danait_nobg.png
nym_danait_open_moshe_nobg.png
raed_nym_sirpad_nobg.png
nym_sirpad_close_samir_nobg.png
korman_lyc_shabrak_nobg.png
lyc_shabrak_close_samir_nobg_edited.png
moshe_lyc_keded.png
lyc_keded_open_limor_gefen_nobg_edited.png
yaron_pap_macabim_nobg.png
pap_macabim_close_shalev_nobg_edited_edited.png
raed_lav_limonit_nobg.png
lav_limoni_eshchar_close_israel_nobg.png
shalev_nym_katlav_nobg.png
nym_katlav_moshe_open_nobg.png
bottom of page